Tehnički pregled

Tehnički pregled za sve vrste vozila

Tehnički pregled je procedura koju svako vozilo mora da prođe kako bi postalo registrovano i upotrebno u saobraćaju. AK VIA tim tehničara ovu uslugu pruža na najvišem nivou.

Na tehničkom pregledu dakle se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju na putu.

Radi utvrđivanja tehničkih karakteristika, odnosno podataka o vozilu, vrši se uvid u tehničku dokumentaciju vozila, odnosno vrše se odgovarajuća merenja, odnosno vizuelni pregled bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja vozila.

Na našem tehničkom pregledu možete izvršiti tehnički pregled:

 • Putničkih vozila
 • Teretnih vozila
 • Motocikala
 • Mopeda
 • Priključnih vozila
 • Radnih mašina (traktori, kombajni)

Na osnovu izvršenog tehničkog pregleda dobijate registracioni list na kome se nalaze svi podaci o vozilu i opšta konstatacija da je vozilo ispravno.

Registracioni list je obavezan dokument koji mora da se preda prilikom registracije vozila.

Po Izvršenom tehničkom pregledu kompletnu registraciju vozila možete obaviti kod nas. Više pogledajte u odeljku REGISTRACIJA VOZILA.

 Osim što je po zakonu obavezan tehnički pregled vozila je važan kako zbog Vas tako i zbog svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled vozila može biti redovan, vanredni i kontrolni i obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i propisan je pravilnikom.

Redovan tehnički pregled

Prema postojećim propisima redovnom tehničkom pregledu podležu sva vozila jednom godišnje (prilikom registracije ili produženja registracije). Ovaj pregled se može obaviti najranije 30 dana pre isteka registracije vozila.

Redovnom tehničkom pregledu svakih 6 meseci podležu sledeća vozila:

 • motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz,
 • autobusi,
 • motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija,
 • motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače,
 • motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg
 • motorno, odnosno priključno vozilo za iznajmljivanje bez vozača (rent-a-car).

Vanredni tehnički pregled

Vanredni tehnički pregled obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su u saobraćanoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju, odnosno koje nakon toga nije bilo u voznom stanju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu. Vanredni tehnički pregled može se obaviti i na zahtev vozača, radi provere tehničke ispravnosti vozila.

Kontrolni tehnički pregled

Kontrolni tehnički pregled se vrši po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Na kontrolni tehnički pregled može se uputiti samo vozilo koje je u voznom stanju, odnosno vozilo kod kojeg u saobraćajnoj nezgodi nije došlo do mehaničkih oštećenja uređaja i sklopova od presudnog značaja za bezbedno upravljanje vozilom. Troškove kontrolnog tehničkog pregleda, u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo neispravno, snosi vlasnik vozila ili korisnik vozila, a u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo ispravno, organ čije je službeno lice naložilo kontrolni tehnički pregled.

Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled vozila

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice slobodno nas kontaktirajte! Vaš auto je naša briga i budite uvereni da ćemo u najkraćem roku obaviti sve što je potrebno.

Call Now Button